MR SAFET KUDUZOVIC - SAHIHU FIKHI ES SUNNE 1.DIO

 

***************

 

Dzamija
ODABRANI HADISI O MJESECU RAMAZANU
 
Prenosi se od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu (r.a.) od Resulullaha, sallallahu alejhi we selem (s.a.w.s) da je rekao: ‘Ko posti Ramazan čvrsto vjerujući i nadajući se (nagradi), oprošteni su mu grijesi koje je do tada učinio’ (Buhari i Muslim)
Prenosi se od Ebu-Hurejre ra, da je Resulullah s.a.w.s rekao: ‘Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana brišu ono sto je izmedu njih, ako se izbjegavaju veliki grijesi.’ (Muslim)
Prenosi se od Ebu-Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.w.s. rekao: ‘Svako čovjekovo djelo se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje deseterostruko do sedam stotina puta. Kaže Uzvišeni Allah; “Osim posta i ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu zbog Mene. Postač ima dvije radosti: radost kada se iftari i radost kad se susretne sa svojim Gospodarem. Zadah iz usta postača je draži Allahu od mirisa miska” (Buhari i Muslim)
Prenosi se od Ebu-Mes’uda el-Gaffarija r.a. kaže:”Čuo sam Resulullaha s.a.w.s. da kaže: ‘Kada bi robovi znali sta je ramazan, željeli bi da čitava godina bude ramazan” (Ibn-Huzejme)
Prenosi se od Sehla ibn-Sa’da da je Resulullah s.a.w.s. rekao: ‘U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih ce ući postači na Sudnjem danu i niko drugi mimo njih. Reći će se: “Gdje su postači”? Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući. Kada oni uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući” (Buhari i Muslim)
Kaze Uzvišeni Allah: “Mi smo ga počeli objavljivati u noći Qadr- a šta ti misliš šta je noć Qadr? Noć Qadr je bolja od hiljadu mjeseci” (Kur’an, XCVII/1-3)
Prenosi se od Ebu-Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.w.s. rekao:”Ko provede noć Qadr na kijamu u ibadetu, čvrsto vjerujući i nadajući se (nagradi) oprošteni su mu grijesi koje je do tada učinio.”
(Buhar i Muslim)
Prenosi se od Enesa ibn-Malika r.a. kaže:”Nastupio je ramazan, pa je rekao Resulullah, s.a.w.s.:”Zaista vam je ovaj mjesec nastupio. U njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, kome bude uskraćena nagrada te noći, uskraćeno mu je svako dobro, a njeno dobro neće biti uskraćeno osim nemarom”. (Ibn-Madže)
Prenosi se od Resulullaha s.a.w.s. da je rekao:”Tražite je u posljednjoj trećini u svim neparnim (noćima)” i prenosi se da je Poslanik s.a.w.s. rekao o noci Qadr:”Ona je dvadeset i prva noć, dvadeset i treća noć, dvadeset i peta noć, dvadeset i sedma noć, dvadeset i deveta ili zadnja noć ramazana (Et-Tirmizi)
Prenosi se od Aiše, r.a. da je Resulullah s.a.w.s rekao:”Trazite noć Qadra u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazan“ (Buhari)
Lejletu-l-kadr je kao sto potvrđuju sahih hadisi u posljednjoj trećini ramazana i nije precizno odredeno da je to bila dvadeset i sedma noc kao što je kod nas ustaljeno. Ona je u neparnim noćima zadnje trećine ramazana kao što se navodi u prethodnom hadisu. O dovi u toj noći prenosi se od Aiše r.a. da je rekla:”O Resulullah, ako bih znala koja je noć Qadr, šta bih u njoj učila?” Reče:”Reci: Allahumme, inneke ‘afuvvun tuhibbul-‘afve fa’fu ‘anni.”(Allahu moj, Ti si onaj koji opraštaš, voliš da opraštaš, pa mi oprosti) (Et-Tirmizi)
Na kraju, navodimo hadis koji se prenosi od Ibn-‘Abbas, r.a. da je Resulullah s.a.w.s. rekao:”Umra uz ramazan vrijedi koliko i hadždž.”- a u drugom rivajetu:”ili koliko hadždž sa mnom”. (Buhari i Muslim)
 
 

''Na putu Gospodara svoga, lijepo i mudrim savjetom pozivaj.''
(En-Nahl, 125. ajet)
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free